Section
Segment

Published materials 2014

Landsvirkjun carries out extensive monitoring and detailed research within the areas affected by its operations. The Company also conducts extensive research on the environmental impact of potential power projects. The objective is to assess the environmental feasibility of these future projects.

The research is carried out in cooperation with the various universities, research institutes and independent specialists. A number of reports are released every year and most of these are available (in Icelandic) via the website Gegnir.is and at the Company library.

The Environmental Report for 2014 is only published digitally. Reports released by the Company pertaining to environmental matters can now be easily accessed. Clicking on the title of the report will open the electronic version of the report. Landsvirkjun hopes that sharing the report electronically will increase public access to information on environmental matters and its operations.

Segment
TitleNumber
Viðhald og uppsetning fokgirðinga á bökkum Hálslóns. LV-2014/002
Skráning á landbroti á bökkum Hálslóns í Kringilsárrana. LV-2014/003
Mat á jarðvegsrofi í Kringilsárrana. LV-2014/004
Mat á áfoki við strönd Kringilsárrana. LV-2014/005
Geochemical assessment of the utilization of IDDP#1, Krafla. LV-2014/007
Breytingar á grunnvatns- og jarðvatnsborði á áhrifasvæði Kárahnjúkavirkjunar : mælingar með samanburði á gervitunglamyndum frá 2002, 2010 og 2012. LV-2014/021
Virkjanir á veituleið Blönduvirkjunar : Staðsetning efnislosunarsvæða og frágangur raskaðs yfirborðs. LV-2014/023
Gróðurstyrking á Húsey : framkvæmdir og árangur 2013 : áætlun 2014. LV-2014/024
Gróðurstyrking við Hálslón og á Hraunum : framkvæmdir og árangur 2013 : áætlun 2014. LV-2014/025
Styrkur brennisteinsvetnis í andrúmslofti í Reykjahlíð og Kelduhverfi : úrvinnsla mælinga 2012 og 2013. LV-2014/029
Heiðagæsaathuganir á Snæfellsöræfum 2013. LV-2014/030
Fuglar og vindmyllur við Búrfell. LV-2014/031
Fuglar og vindmyllur við Blönduvirkjun. LV-2014/032
Andatalningar á Lagarfljóti og á Fljótsdalsheiði árið 2013. LV-2014/034
Vöktun skúms á Úthéraði : 2005-2013. LV-2014/037
Útbreiðsla og ástand seiða í Jökulsá á Dal og hliðarám hennar 2013. LV-2014/040
Virkjanir á veituleið Blönduvirkjunar : mat á umhverfisáhrifum : frummatsskýrsla. LV-2014/041
Fallryksmælingar við Hálslón og í byggð á Fljótsdalshéraði sumarið 2013. LV-2014/042
Þyngdarmælingar í Kröflu í ágúst 2013. LV-2014/044
Fiskrannsóknir í Sogi og þverám þess árið 2013. LV-2014/046
Reykjaheiði Þeistareykjavegur nyrðri : frágangur og umbætur á svipmóti. LV-2014/048
Fiskrannsóknir á vatnasvæði Þjórsár : samantekt fyrir árin 2008 til 2012. LV-2014/049
Sniðmælingar Hálslóns sumarið 2013. LV-2014/050
Blöndulón : vöktun á strandrofi og áfoki : áfangaskýrsla 2013. LV-2014/054
Jarðvarmi : landslagsmótun við borplön, hljóðdeyfa og akvegi. LV-2014/055
Gróður- og fuglavöktun á háhitasvæðum í Þingeyjarsýslum árið 2013. LV-2014/056
Grunnvatns- og hitamælingar Landsvirkjunar á Norðausturlandi árin 2006-2013. LV-2014/057
Búrfellslundur : vindmyllur í Rangárþingi ytra og Skeiða- og Gnúpverjahreppi : drög að tillögu að matsáætlun. LV-2014/062
Alteration in the Þeistareykir geothermal system : a study of drill cuttings in thin sections. LV-2014/063
Krafla og Bjarnarflag : afköst borhola og efnainnihald vatns og gufu í borholum og vinnslurás árið 2013. LV-2014/064
Fiskirannsóknir á vatnasvæði Þjórsár 2013. LV-2014/065
Heildarframburður Hólmsár við Framgil árin 2002-2009. LV-2014/067
Vatnajökull : Mass balance, meltwater drainage and surface velocity of the glacial year 2012-2013. LV-2014/068
Búrfellslundur : vindmyllur í Rangárþingi ytra og Skeiða- og Gnúpverjahreppi : tillaga að matsáætlun. LV-2014/072
Endurmat á gagnsæi í Lagarfljóti fyrir og eftir gangsetningu Kárahnjúkavirkjunar. LV-2014/074
Hiti í Hálslóni og frárennsli Fljótsdalsstöðvar 2009-2012. LV-2014/075
Vatnshiti í Lagarfljóti fyrir og eftir gangsetningu Kárahnjúkavirkjunar. LV-2014/076
Virkjanir á veituleið Blönduvirkjunar : mat á umhverfisáhrifum : matsskýrsla. LV-2014/077
Greining á áhrifaþáttum vatnshita í straumvötnum 2. LV-2014/078
Vindmyllur og sjónræn áhrif. LV-2014/083
Bjarnarflagsvirkjun : Prófun á nýtingu skiljuvatns : Fjölliðun kísils og þynning með þéttivatni fyrir niðurrennslisveitu. LV-2014/085
Grunnvatns- og vatnsborðsmælingar við neðri hluta Þjórsár árin 2001-2013. LV-2014/086
Áhrif gruggs á vatnalífríki Hrafnkelsár : Niðurstöður vöktunar 2013. LV-2014/093
Úttekt og mælingar á áfoki við strönd Hálslóns. LV-2014/094
Áhrif Kárahnjúkavirkjunar á grágæsir. LV-2014/096
Gróðurstyrking á Húsey 2014 : Framkvæmdir og árangur 2014 : Áætlun 2015. LV-2014/097
Gróðurstyrking við Hálslón og á Hraunum, Fljótsdalsheiði : Framkvæmdir og árangur 2014. LV-2014/098
Viðhald og uppsetning fokgirðinga á bökkum Hálslóns 2014. LV-2014/099
Vöktun á áfoki í Kringilsárrana. LV-2014/121
Eftirlitsmælingar í Kröflu og Bjarnarflagi 2014. LV-2014/128
Háhitasvæðin í Kröflu og Námafjalli og á Þeistareykjum : vöktun á yfirborðsvirkni og grunnvatni árið 2014. LV-2014/132
Vatnajökull : Mass balance, meltwater drainage and surface velocity of the glacial year 2013-2014. LV-2014/138
Búðarháls og Þóristungur : úttekt á gróðurfari og jarðvegsrofi. LV-2014/142
Efnasamsetning Þingvallavatns 2007-2013. RH-2014/04
Efnasamsetning, rennsli og aurburður Norðurár í Norðurárdal III : Gagnagrunnur Jarðvísindastofnunar og Veðurstofunnar. RH-2014/02
Efnasamsetning, rennsli og aurburður straumvatna á Austurlandi XI : Gagnagrunnur Jarðvísindastofnunar og Veðurstofunnar. RH-2014/05
Efnasamsetning, rennsli og aurburður straumvatna á Suðurlandi XVII : Gagnagrunnur Jarðvísindastofnunar og Veðurstofunnar. RH-2014/03
Annual Report 2013.
Environmental Report 2013. LV-2014/145
UN Global Compact : communication in progress.